FSKinetic

در این افکت می‌توان تعدادی شکل یا تصویر را طوری در کنار هم قرار داد که با تغییر زاویه دید حالتی شبیه به حرکت یا انیمیشن دیده شود.