دسته بندی وبلاگ انواع هولوگرام

این امکان وجود دارد که پس از تولید هولوگرام، کدهایی شامل اعداد یا حروف را به صورت سریال، رندوم، تاریخ و یا هر ترتیب دیگری بر روی آن چاپ نمود ...
ادامه مطلب
در حالت عادی هیچگونه چسبند گی ندارد و فقط با اعمال حرارت به فیلم هولوگرام، چسب فعال می‌شود. طرح هولوگرام به روی سطح موردنظر منتقل می‌شود که در این حالت، ...
ادامه مطلب
این نوع برچسب هولوگرام ضمن برخورداری از تمامی قابلیتهای یک هولوگرام میتواند شامل ویژگی پوشش موقت اطلاعات باشد. موارد استفاده آن در کارتهای تلفن ، اینترنت ، کارتهای اعتباری و ...
ادامه مطلب
ویژگی استفاده از هولوگرام با طرحهای عمومی قیمت مناسب آن می باشد. این نوع هولوگرام ها که از پبش تولید شده میباشند و دارای طیفهای متنوع میباشند، میتواند در رنگهای ...
ادامه مطلب