FSAnimatedHiddenImage

در این افکت تصاویر مخفی طوری داخل هولوگرام قرار می‌گیرند که با جابجا کردن محل تابش لیزر روی هولوگرام، در بازتابش لیزر، یک تصویر بصورت انیمیشن دیده می‌شود. به عنوان مثال یک پروانه در حال بال زدن.