مشاهده ابرهای گذران با استفاده از هولوگرام

محققین دانشگاه فنی میشیگان MTU))با حمایت مرکز ملی تحقیقات فضای (NCAR) وموسسه شیمی مکس پلانک دانشگاه مینزبا استفاده از ردیاب هولوگرامی موجود در هوا،تصاویر سه بعدی دقیقی از وضعیت به هم ریخته ابرها انتشار کرده اند.امید است که این یافته ها در پیشگویی وضع هوا و تغییرات ان کمک شایانی بکنند.
این تکنیک جدید در مشاهده ابرهاو وضعیت بهم ریخته نامعمول موجود در انها هدف اصلی گروه میباشد.
پروفسور ریموندشو وتیم تحقیقاتی مرکز ملی،کوچکترین قسمت ابر یعنی قطرات اب را،با به پرواز دراوردن هواپیماهای مجهز به ابزار Holedicاز میان ابرهای کومولوس کاموای وپرز دار در ایالتهای وایومینگ وکولورادو مورد مطالعه قرار داده و سپس تصاویر دقیق سه بعدی از انها گرفتند.
ابزار هولدیک استوانه ای است به قطر 6اینچ وارتفاع چند فوت که با قابلیت نمونه گرفتن از ابرها انها را مورد مطالعه وبررسی قرار میدهد.جف استیت مدیر مرکز تحقیقاتی تسهیلات فضای NCARابرهای ترکیبی را به کیک سفید رنگی تشبیه میکند.هوای مرطوب که متشکل از قطرات اب است شبیه به یک کیک قرمزوهوای خشک نیز به یک کیک سفید شباهت دارد.تیم تحقیقاتی میخواهد پی ببردکه مرز بین کیک قرمز و سفید از کجا شکل میگیردوترکیب هوای مرطوب وخشک(به شکل صورتی رنگ)به چه اندازه میباشد.
ابزار هولدیک از طریق مخلوط کردن ابرهاقادر به نمایش مرز واضح ومشخص هوای گرم وسرد می باشد.اندازه قطرات اب هیچگونه تغییری نکرده ،قطرات متلاشی شده کاملا از بین رفتهوقطرات باقی مانده هنوز اندازه قبلی خود را حفظ کرده وکیک سفید رنگ را تشکیل می دهند. باترکیب کردن ابرها به میزان کافی قطرات اب بیشتر گسترش پیدا کرده و مرزهای مشخص بین ابرها کدر می شود..
بنابر اظهارات پروفسور شو،میتوان مقدار معینی از اب را به قطرات بسیار ریز تقسیم کرد و یا اینکه تنها انها را به تعداد کمی قطرات بزرگ اب تقسیم کرد .درست مثل اینکه شما مقدار زیادی شن وماسه داشته باشید یا اینکه فقط چند عدد تخته سنگ داشته باشید.حجم هر دوی انها یکی است.با تقسیم کردن ابرها به روشهای مختلف میتوان ویژگی (خاصیت نوری)ابرها را تغییر دادوانها را مات تر یا براق تر جلوه داد.این تفاوتها بر میزان نور خورشیدتاثیر گذاشته انرا به قسمتهای پاینی جو برده موجب انعکاس نور ویا گیرکردن ان در گرما میشود.
نتیجه ای که از پخش کردن ابر سفید رنک(ترکیب ناهمگون)بدست امد کاملا مخالف انچه اکثر مدلهای کامپیوتری برای رقیق کردن ابرها میپنداشتند بود.صحیح تر ان است که بگوییم برخی قطرات اب از بین رفته وانهای که بجا ماندند درست به اندازه سایز اولیه اشان هستند.به گفته پرفسور شو پارامترهای این تحقیق تنها مناطق خشک راتحت برسی قرار میدهند وفقط بر اب ابرهای کولوموس تمرکز دارند.
اگر مناطق ا ستوای پربارانودیگر انواع ابرها را در نظر بگیریم شرایط طور دیگری خواهد بود.
هم اکنون با کمک ابزار هولودک این فرایند کاملا امکانپذیر است.. به منظور ارتقائ کیفیت پیشگوی وضع هوا وتغیرات جوی باید اطلاعات بیشتری جمع اوری کرده و انها را به کد مدل کامپیوتر تبدیل کرد.مشاهده حرکت ابرها می تواند به یک بیزینس(تجارت)مطرح تبدیل شده و این ابزار به کمک پردازش اطلاعات می تواند فصل تازه ای رادر دنیای میکروسکپی ابرهای ترکیب شده رغم بزند.

image