صفحه نمایش هولوگرامى گوگل
گوگل ،غول جستجوگر اینترنتی به تازگی امتیاز نامه ای مبنی بر استفاده هولوگرام در صفحه نمایشهای هولوگرامی برای بیشتر واقعی جلوه دادن تصاویر فضای مجازی،صادر کرده است.
این گواهی در مارس سال گذشته تهیه شده وباعنوان صفحه نمایش باسربرگ هولوگرامهای نورپرداز،دارای 23بند است.وترکیب صفحه نمایشهای هولوگرام دار فضای حقیقی،برای حقیقی تر جلوه دادن تصاویر نشان میدهد.
پس ازورود اولین نسخه گوگل گلاس اچ ام دی که از تصاویر دوبعدی و اطلاعات محیط پیرامون
استفاده شد این گواهی را میتوان گامی بزرگ به جلو در نظر گرفت.
گوگل گلاس
صفحه نمایشهای دارای سربرگ هولوگرام موارد استفاده عملی و تفریحی متعددی را دارند.مثلا
در هوافضا خلابانها را قادر میسازد بدون انکه مجبورباشند چشم از مسیر پرواز بردارند اطلاعات کنترلی پرواز رامشاهده کنند.بازیهای ویدئوی ،مخابرات،تفریحات،امنیت عمومی و مصارف پزشکی
بخش اندکی از موارد کاربردی گوگل گلاس هستند.در صورت استفاده گوگل از این فن اوری رقابت
تنگاتنگی با مایکروسافت بوجود می اید.
به گفته اریک اشمیت،رئیس اجرایی گوگل ،در اوایل سال جاری بدلیل انکه این فن اوری دارای بازار بالقوه جدید وبزرگی میباشد این شرکت برنامه خاصی در مورد گوگل گلاس نخواهد داشت
بعلاوه،شرکت گوگل مبلغ 524میلیون دلار صرف شرکت مجیک لیپ بابت ثبت این امتیازنامه در ماه مه باعنوان “سیستم بهبود نمایش رویدادهای ورزشی باطبیعی جلوه دادن انها”کرده است.شرکت به گفته مجیک لیپ ،این بودجه صرف روند تسسریع بهبود محصولات،تولید ابزار الات نرم افزاری،
توسعه محیط زیست میشود. در اینده منتظر اخبار جدید تری از ادغام محصولات فن اوری هولوگرام باشید

 

image