دستاورد های فن آوری هولوگرام, تلویزیونها ی سه بعدی هولوگرامى را ظرف 5 تا 10 سال آینده روانه بازار خواهد کرد.
ممکن است تلوزیونهای سه بعدی ظرف چند سال اینده، بدلیل دستاوردهای جدید در فضای فن اوری سه بعدی ،دیگر کارای چندانی نداشته باشند.محققین دانشگاه اریزونا میگویندکه اولین صفحه نمایش سه بعدی با قابلیت به روز رسانی ودارای حافظه را ساخته اندکه خود اولین گام برای به حرکت دراوردن تصاویر هولوگرامی است.
با این فن آوری جدید،صفحات نمایش در عرض چند دقیقه می توانند پاک و دوباره نوشته شوند.اگرچه میزان دفعات تازه شدن(ری فرش)تلوزیونهای معمولی دوبعدی ،هنوزبسیار کند می باشد محققین بر این باورند بالا بردن سرعت صفحات در مقایسه با دستاورد اولیه کاری بسیار اسان می باشد.
انها در این کار بسیار مصمم و قاطع بودندود یک ضرب الاجل زمانی پنج تا ده ساله برای رساندن این فن اوری به بازار مصرف ،به خود داده اند.

 

image