‎در ماه مارچ ٢٠٠١ طالبان مجسمه هاى باستانى بودا را در استان بامیان افغانستان تخریب کردند. این مجسمه هاى عظیم مربوط به قرن ششم میلادى میباشد که در دره بامیان در مرکز افغانستان واقع شده بودند.
‎پس از گذشت چند سال از این واقعه این مجسمه هاى عظیم بوسیله تکنولوژى هولوگرام مجددا احیا شدند. این پروژه بوسیله یک زوج چینى و به ارزش ١٢٠،٠٠٠ دلار ایجاد شد که در ابتدا و قبل از انتقال به بخش میراث جهانى یونسکو در چین با موفقیت آزمایش گردید. در مرحله بعد با اجازه یونسکو و دولت افغانستان آنها توانستند یک تصویر سه بعدى از درون شکافهاى صخره اى که یکى از مجسمه ها در آن قرار گرفته بود ، ایجاد کنند و این تصاویر تاریخى بار دیگر توانست به صورت یک کار هنرى نمادین در جاى خود بایستند.
‎هرچند مجسمه ها به صورت فیزیکى از بین رفتند اما این آثار تاریخى نمیتوانند براحتى از حافظه اجتماعى مردم پاک شوند.

image