محققان در موسسه علوم و تکنولوژی کره جنوبی موفق به کشف روش جدیدی در شناسایی سریع باکتریها با اسنفاده از میکروسکوپ  هولوگرامی شدند. این دستاورد میتواند در زمینه صنایع غذایی و همچنین مداوای بیمارانی که دچار عفونت های خطرناک هستند بکار برده شود.

این تکنیک جدید شامل یک واحد تصویرسازی فازی کمیتی (QPIU) میباشد که یک میکروسکوپ استاندارد را به یک میکروسکوپ  هولوگرامی تبدیل میکند. در این روش نور پخش شده از یک باکتری که در میکروسکوپ  هولوگرامی قرار دارد، به وسیله تابع ریاضی فوریه (مبدل فوریه) تجزیه و تحلیل شده و یک مدل دو بعدی مجزا از پراکنش نور تجزیه شده یک سلول باکتری را آماده میکند که تمام این مراحل تجزیه و تحلیل پراکنش نور توسط یک نرم افزار که قادر به خواندن اطلاعات پردازش شده با کمک مبدل فوریه میباشد،چ فراهم شده است.

در آزمایشات اولیه محققان چهار نوع باکتری را مورد آزمایش قرار دادند که شامل باکتری های : لیستریا، اشریکیا، لاکتوباسیل و باسیل سابتیلیس میشدند. سه نوع اول از این باکتریها بیمای زا هستند که از طرق چرخه غذایی و یا واگیر به انسان منتقل میشوند اما باکتری چهارم بی ضرر بوده و معمولا در تحقیقات آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد اما از این جهت میتواند مهم باشد که بسیار شبیه به باکتری باسیل انتراسیس میباشد که عامل بیماری سیاه زخم است.

رؤیت این چهار نوع باکتری های میله‌ای شکل در میکروسکوپ های استاندارد تقریبا غیر ممکن است. از این جهت که همه آنها یک شکل مشاهده میشوند، اما با استفاده از میکروسکوپهای هولوگرامی دقت تشخیص و جداسازی این باکتریها به بیش از 94% افزایش میابد.

همچنین مزیت مهم این روش هزینه پایین آن مخصوصا در محیطهای با منابع محدود میباشد که قادر به تشخیص نوع باکتری با صرف کمترین زمان ممکن نیز میباشد

holographic microscope.